Mining National Operator LLC

Хэрэгжүүлсэн ажилууд

• Ажлын байрны шинжилгээ

• Ажлын байрны тодорхойлолт

• Хүний нөөцийн мэргэжлийн зөвлөгөө

• Албан тушаалын зэрэглэл

• ХН-ийн аттестатчилал

• Хүний нөөцийн чадавхижуулах хөтөлбөр

  • Client:
  • SKills:
  • URL:

More Info