Та болон таны ажилчид ямар зан чанартай вэ?

# Асуулт Сонголт
1 Өөрийн бодлоо хамгаалахдаа маруухан гэж боддог
2 Ирээдүйгээ илүү гэгээлгээр төсөөлдөг
3 Бусдын төлөө хийсэн зүйлдээ талархал хүлээгээгүй үед гомддог
4 Дургүй зүйлд дургүй гэж шууд хэлж чаддаг
5 Хүнд итгэж чаддаггүй
6 Таныг хүмүүс хөгжилтэй гэж их хэлдэг
7 Богино хугацаанд аль болох ихийг амжуулхыг хичээдэг
8 Алдаа гаргасан ч гэсэн дахин хөл дээрээ босохдоо амархан
9 Хүнд үгүй гэж хэлж чаддаггүй
10 Аливааг сайтар бодож үзсэний эцэст шийдвэр гаргадаг
11 Хүний үгийг сонсохоосоо илүү өөрөө ярих нь их
12 Хүнээс зайгаа барьдаг зантай
13 Өөрийгөө бусадтай их харьцуулдаг
14 Өөрчлөлтөд дасан зохицох чадвартай
15 Аливаа зүйлд өөрийн дотоод сэтгэлээ илэрхийлэхдээ тааруухан
16 Нөгөө хүний дуртай дургүйг үл хамаарч хүнийг халамжилдаг зантай
17 Бодсон санасан зүйлээ шулуухан хэлдэг
18 Өөрийн хийсэн ажлаа бусдаар үнэлүүлхийг хүсдэг
19 Тэмцэх сэтгэхүйтэй
20 Аливаа зүйлийг төгс хийхгүй бол санаа амардаггүй