Irmuun LLC

Хэрэгжүүлсэн ажилууд

• ХН-ийн сонгон шалгаруулалт

• Хүний нөөцийн мэргэжлийн зөвлөгөө

  • Client:
  • SKills:
  • URL:

More Info