AirMarket

Хэрэгжүүлсэн ажилууд

• Ажлын байрны шинжилгээ

• Ажлын байрны тодорхойлолт

• Гүйцэтгэлийн үнэлгээ

• Хүний нөөцийн мэргэжлийн зөвлөгөө

• Албан тушаалын зэрэглэл

• Гүйцэтгэлийн үнэлгээ

• Хүний нөөцийн сургалт

  • Client:
  • SKills:
  • URL:

More Info