Голомт банк

Хэрэгжүүлсэн ажилууд

-Гүйцэтгэлийн үнэлгээ

-Хүний нөөцийн мэргэжлийн зөвлөгөө

-Хүний нөөцийн сургалт

-Хүний нөөцийн чадавхижуулах хөтөлбөр

  • Client:
  • SKills:
  • URL:

More Info