Сургалтын хөтөлбөр

Сургалтын хөтөлбөр

 

HR College” Хүний нөөцийн ахисан түвшний

сургалтын хөтөлбөр

Огноо

Өдөр 1

Өдөр 2

Өдөр 3

Өдөр 4

Өдөр 5

Модуль

 

Хүний нөөцийн төлөвлөлт

(Manpower plan )

 

Ажлын байрны шинжилгээ

(Job analysis)

 

Гүйцэтгэлийн менежмент

(Performance appraisal)

 

ХН-ийн Мэдээллийн систем

(HR IS)

 

ХНУ ба байгууллагын хяналт шинжилгээ, үнэлгээ

(HR controlling and evaluation )

 

HR-Planner

 

HR-Analyst

 

HR-Performer

 

HR-Networker

 

HR-monitor

Хичээл HR ба Стратеги төлөвлөгөөний уялдаа холбооХүний нөөцийн төлөвлөгөө боловсруулах арга зүй Ажлын байрны тодорхойлолтАжлын байрны шинжилгээ хийх арга, практик хэрэглээ, анхаарах асуудал Гүйцэтгэлийн удирдлагаГүйцэтгэлийн үнэлгээний аргууд, тэдгээрийн харьцуулалт, хэрэглээ ба туршлага ХН-ийн Мэдээллийн

сүлжээ

Хүний нөөцийн хяналт шинжилгээ үнэлгээҮр дүнд суурилсан Гүйцэтгэлийн удирдлага
Сургагч  Профессор Г.Тэгшбүрэн

МХНСҮХ-ийн Тэргүүн

Н.Болормаа

Төрийн банкныХүний Нөөцийн Газрын Сургалт хөгжлийн хэлтсийн захирал

Н.Болормаа

Төрийн банкныХүний Нөөцийн Газрын Сургалт хөгжлийн хэлтсийн захирал

Н.Жавхлан

BizNetwork ХХК Гүйцэтгэх захирал

Профессор Г.ТэгшбүрэнМХНСҮХ-ийнТэргүүн

 

Огноо

Өдөр 6

Өдөр 7

Өдөр 8

Өдөр 9

Өдөр 10

Модуль

Хүний нөөцийн сонголт ба бүрдүүлэлт

(Selection & Recruitment)

Хүний нөөцийн ёс зүй 

(HR ethics)

Хүний нөөцийн идэвхижүүлэлт

(HR retaining &Motivation)

Хөдөлмөрийн харилцаа

(Labor relations Management)

Байгууллагын соёл

(Organization culture)

 

HR-Recruiting

 

HR-Code of conduct

 

HR-Career management

 

HR-Counselor

 

HR-Branding

Хичээл Шилдэг ажилтанг сонгож, урт хугацаанд тогтвортой ажиллуулах 21 дүрэм Байгуулагын ёс зүйн үнэлгээ ба хүний нөөцийн менежментийн уялдаа холбооБизнесийн байгууллагын ёс зүйн дүрмийг боловсруулах арга зүй

Карьер: ойлголт, төрөл, үе шат

Карьерын төлөвлөлт

Байгууллага дахь хөдөлмөрийн харилцааны асуудлуудКомпанийн дотоод журам боловсруулах арга зүй HR брэнд бүтээгч соёл

Төгсөлтийн ёслол

Сургагч  М.Дэлгэрцэцэг

М-Си-Эс группийнХүний Нөөцийн Газрын Дэд захирал

Н.Цогжавхлан

Гэрэгэ хууль зүйн компанийн захирал

М.Дэлгэрцэцэг

М-Си-Эс группийнХүний Нөөцийн Газрын Дэд захирал

Н.Цогжавхлан

Гэрэгэ хууль зүйн компанийн захирал

Профессор Г.Тэгшбүрэн

МХНСҮХ-ийн захирал